Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY

JOGAIRÓL  SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

Tisztelt Érintett!

A HENNLICH Ipartechnika Kereskedelmi és Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján történő regisztrációval valamint a társaság hírlevelére történő feliratkozással és a webshopban történő vásárlás során magánszemélyekkel kötött szerződés teljesítésével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről, védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 számú RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja

Az adatkezelő megnevezése :  HENNLICH Ipartechnika Kereskedelmi és Képviseleti Korlátolt Felelősségű – továbbiakban Társaság

Az adatkezelő képviselője és adatvédelmi felelőse: Szarvas Lajos ügyvezető

Az adatvédelmi felelős telefonszáma és e-mail címe: 06209227777, szarvas@hennlich.hu

Az adatkezelő e-mail címe: szarvas@hennlich.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 06209227777

Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport-Reptér 11751/11 hrsz.

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

1. Regisztráció a Társaság honlapján

(1) A társaságunk honlapján regisztráló természetes személyek a regisztráció során az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy személyes adataikat kezeljük. 

(2) A Társaságunk által az Ön hozzájárulása alapján kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím. 

(3) A személyes adatok kezelésének célja: 

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 
 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel. 
 3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. 
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető. 
 5. A honlap használatának elemzése. 

(4) Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud a Társaság honlapján természetes személyként regisztrálni.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció/ szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Tájékozatjuk, hogy regisztráció visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud honlapunkra belépni. 

2. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  

(1) A társaságunk honlapján hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személyek a regisztráció során az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy személyes adataikat kezeljük. 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

(3) A személyes adatok kezelésének célja: 

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése 

(4) Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a Társaság a nem tud hírlevelet küldeni az Ön számára. 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Tájékozatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

3. A társasággal kötendő és a társasággal kötött szerződése teljesítése – ideértve a  társaság webshopjából történő értékesítést is - jogcímén kezelt adatok  

(1) Tájékoztatjuk a szerződő felet – az érintettet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait  szerződés teljesítése jogcímén kezeljük. 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

(3)  A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

(4) A személyes adatok tárolásának  időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, DE az érintett adatait tartalmazó könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) a hatályos jogszabályok alapján társaságunknak a szerződés megszűnését  követő legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőriznie.

(5) A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülnek: adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnel szerződést kötni.  

4. Hozzáférési adatok kezelése

A honlap üzemeltetője illetőleg az oldalak szolgáltatója gyűjti az adatokat a honlapra történő belépésekről és ezen adatokat szerver-logfile-ként tárolja. 

Az adatgyűjtés során a következők kerülnek jegyzőkönyvezésre

 • Meglátogatott weboldal
 • A belépés időpontja
 • A küldött adatok mennyisége (byte-oban)
 • Forrás/utalás arra ahonnan Ön az oldalhoz eljutott
 • Alkalmazott böngésző
 • Alkalmazott üzemeltetési rendszer
 • Felhasznált IP cím

Az így összegyűjtött adatokat a honlap üzemeltetője kizárólag statisztikai kiértékelésekre és a weboldal fejlesztésére használja fel. Abban az esetben, ha felmerül a weboldal használata a weboldal üzemeltetője jogosult a szerver-logfile-ok utólagos felülvizsgálatára.

5. ”Sütik” (cookie-k) kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvassa azt vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni

a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (PHPSESSID, _gfp_64b, cTest, resDone20101213). 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID),
 • három hét (cTest),
 • két hét (resDone20101213),
 • 33 hónap (gfp_64b).

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

A sütiket a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetőleg letilthatja böngészőjében letilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie.

6. A Google Analytics alkalmazása

 Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookie-kat), szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS 

JOGAINAK ISMERTETÉSE

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • Az érintett tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport-Reptér 11751/11 hrsz.
 • e-mail útján az hennlich@hennlich.hu e-mail címen, 
 • telefonon  a +3676509655 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, illetőleg ha a Társaság honlapkán regisztrált kérheti a regisztráció törlését. A hírlevélről történő leiratkozás és a honlapon történt regisztráció törlése iránti kérelme esetén az érintett minden adatát haladéktalanul töröljük. 

A D A T B I Z O N S Á G

Társaságunk a honlapra történő feliratkozással és a hírlevéllel kapcsolatos  adatkezelést, valamint  a társasággal kötött és kötendő szerződésekkel és a sütik használatával összefüggésben történő adatkezelést a honlapján elérhető adatkezelési szabályzatnak  a jelen adatkezelési tájékoztatónak valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi különös tekintettel az  Európai Parlament és  Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről, védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  (Info tv.) szóló törvény,  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezéseire.

Adatkezelésünk során a személyes adatok kiemelt védelmére törekszünk biztosítva az érintettek önrendelkezési jogát. Az adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, mely a megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefonszám: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu