Műszaki ismertető

Csővezeték tervezés

Rohrleitungsplanung

A hődilatáció okozta hosszváltozás, a csőrendszer rezgése és az egymáshoz viszonyított elmozdulása végett fellépő reakcióerők a vezetékrendszer instabilitásához vezethetnek. Ennek elkerülése érdekében fontos a csúszó-alátámasztások és fix pontok alkalmazása, rendszerbe történő integrálása. Ezek helyének meghatározásához szükséges a csővezeték rendszer adott szakaszokra történő felosztása, és a szakaszok külön méretezése.

Amennyiben fix pont létesítése nem lehetséges, a kompenzátort úgy kell beépíteni, hogy az axiális elmozdulásokat továbbítsa és ezen mozgásokat a rendszerbe integrált laterális kompenzátor fel tudja venni.

Az univerzál, laterál és esetlegesen, angulár kompenzátorok megfelelő elhelyezését az egész csővezetékrendszer együttes működéséből kell meghatározni.

A csővezetékrendszer bizonyos, magasabb pontjain szellőzési lehetőségeket és a mélyebb pontjain leeresztési lehetőségek szükségesek azért, hogy az ellenőrizetlen, folyadék vagy vákuum miatti csőtörés, repedés elkerülhető legyen. A rendszerben alkalmazandó túlnyomás és vákuum biztonsági berendezések megakadályozzák a kompenzátor túlterhelését. Természetesen, a közeg hőmérsékletét folyamatosan ellenőrizni kell, mivel a terhelést a hőmérséklet-nyomás egymáshoz való viszonya nagymértékben meghatározza.

fix pontcsúszó alátámasztásvezető alátámasztás

Univerzál kompenzátor

Laterál kompenzátorAngulár kompenzátor

Univerzális kompenzátorok az axiális, laterális és anguláris elmozdulások felvételére alkalmasak

A kompenzátor alkalmas a csőrendszer tengelye mentén keletkező axiális elmozdulások felvételére. 


 

 

 

A fix alátámasztás felveszi a kompenzátorra ható reakcióerőket, melyek már a megadott határértékek feletti elmozdulásokból keletkeznek.

 

Kompenzátorok a csőhosszváltozások miatt fellépő axiális és laterális elmozdulás felvételért. 

A fix- és csúszó alátámasztások felveszik a kompenzátorok balg részére ható reakcióerőket.

 

 

 

 

Laterális kompenzátorok a laterális elmozdulások felvételért

 

Ezen kompenzátorok az axiális elmozdulások tengelyére merőleges tengelyre vannak beépítve. Így, a csőrendszerben fellépő axiális elmozdulás a kompenzátornál laterális elmozdulásként jelentkezik.

Ebben az esetben az előfeszítések (előfeszítő rudazatok) veszik fel  a kompenzátor gumi részében keletkező reakcióerőket.

 

 

 

Angulár kompenzátorok az anguláris elmozdulás felvételért

Ennél a kompenzátornál csuklókat alkalmaznak az anguláris elmozdulás felvételére. A csuklók forgótengelyei az axiális elmozdulás irányára merőlegesek.

 

 

Kardáncsuklós kompenzátorok

Kompenzátorok az axiális elmozdulásfelvételért, amelyet a anguláris elmozdulásban átirányítanak. A csuklók átveszik a kompenzátorokra ható reakcióerőket.

Nyomóerő mentesítő kompenzátorok

"Pressure Balanced Expansion Joints"

Kompenzátorok az axiális elmozdulásfelvételért, anélkül hogy a fellépő reakcióerőket a közeli fix alátámasztásra, berendezésekre vagy gépekre átirányítanák.

A "nagy" és "kicsi" kompenzátor működő kerszetmetszet felszínének a különbsége megfelel a kis kompenzátor működő balg keresztmetszet felszínével

Az előfeszítések keresztezett pozicionálása által a reakcióerők ellenkezőleg keletkeznek.


 

 

A sarokteher mentesítő kompenzátorokat akkor építik be, ha a csővezeték kialakítása végett vagy helyhiány miatt csak axiális kompenzátort lehetséges felszerelni és a fix alátámasztás kialakítása a reakcióerők felvételéhez nem gazdaságos.

 

 

Kompenzátorok mint kiépítési elemek "Dismantling Joints"

 

Ezeket az előfeszített kompenzátorokat kimondottan armatúrák közötti beépítésre tervezték. Egyrészt a szerelési pontatlanság kiegyenlítése másrészt az egyszerű be- és kiszerelés végett alkalmazzák.
Az előfeszítések megakadályozzák a reakcióerő átvitelt az armaturákra, illetve segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a kompenzátort a "nyugalmi hossz"-nál kisebb helyre is be lehessen építeni.

 

 Szivattyúcsatlakozás

A szivattyú beépítésénél szükséges gumikompenzátorokat alkalmazni, azért, hogy az erők, a feszítések és rezgések átvitelét elkerüljék. Ajánlatos nyomásoldalon előfeszített kompenzátor alkalmazni azért, hogy a kompenzátor reakcióerői ne a szivattyúcsőcsonkra hassanak..

Szívóoldalon egy 0,8 bar -nál nagyobb vákuum esetén vákuumgyűrűt kell a a kompenzátor gumi részébe beépíteni.

A kompenzátorokat, a szívó- és nyomóoldalon lehetőleg a szivattyúcsonk közelében kell beépíteni.

.

Abraziv anyag szivattyúzása (továbbítása) esetén, a kompenzátor beépítési helyeét a szivattyú csonkjától mérve a következő számított távolságra kell tervezni. (L= a csővezeték névlekes átmérője x 1-1,5)

 

 

Továbbá figyelni kell arra is, hogy a kompenzátorok a szelepek, tolózárak közelében, amelyek csak részben zárva vannak, hamar tönkremehetnek. A szivattyúkavitáció éppúgy vezethet a kompenzátor hirtelen meghibásodásához.

Kompenzátor-előfeszítés

Az axiális elmozdulásfelvétel megnöveléséért a kompenzátort a beépítésnél az arra meghatározott értékkel elő lehet feszíteni (összenyomni, vagy szétfeszíteni). Azoknál a kompenzátoroknál, amelyek karimája forgatható, az összenyomáskor (>10mm) fennáll az a veszély, hogy a karima hátsó hornyából a tömítőperem kiugrik. Ezért az előfeszítésnél ajánlatos egy másik karima tömítést és/vagy vendégkarimát alkalmazni, melyek a beépítés után eltávolíthatók.Az laterális elmozdulásfelvétel megnöveléséért a kompenzátort a beépítésnél az arra meghatározott értékkel elő lehet feszíteni. Működés közben eltolja magát a a nullpont által a szembelévő oldalra. Ebben az esetben a laterális elmozdulásfelvétel 100%-os mértékben megnövelhető. Azoknál a kompenzátoroknál, amelyek karimája forgatható, az összenyomáskor (>5mm) fennáll az a veszély, hogy a karima hátsó hornyából a tömítőperem kiugrik. Ezért az előfeszítésnél ajánlatos egy másik karima tömítést és/vagy vendégkarimát alkalmazni, melyek a beépítés után eltávolíthatók.